Yunanistan Hakkında Herşey

Yunan Mitolojisi Tanrıları


Yunan mitolojisinde tanrılar dünya üzerindeki egemenliklerine göre üç gurupta incelenmektedirler. Bunlar evreni oluşturan daha çok cisimlerle özdeşleştirilen ilk ya da öncül Yunan Tanrıları, öncül tanrıları tahtından eden Titanlar ve Titanları tahtından eden Olimpos tanrılarıdır.

İlk Yunan Mitoloji Tanrıları

Öncül ya da İlk Yunan Mitoloji Tanrıları, Yunan mitolojisine göre evreni oluşturan ilk varlıklar. Aynı zamanda Olimpos tanrılarından önce var olan Titanların ataları.

Yunan Tanrıçası NiksTanrıça Niks, Yağlı Boya, Henri Fantin-Latour, 1897
Yunan Tanrıçası Gaya PortresiTanrıça Gaya, Anselm Feuerbach, 1875

Theogony adlı esere (M.Ö. 7. yy'da yazılan) göre ilk Yunan Mitolojik Tanrıları şöyledir;

İkincil Yunan Mitolojik Tanrıları – Titanlar (Τιτᾶνες)

Kronos, Uranüs'ü hadım ederkenTitan Kronos, Öncül Yunan Mitolojik Tanrısı Uranüs'ü tahtından ederken - Giorgio Vasari (1511–1574)

Titanlar Yunan Tanrıları Gaya ve Uranüs'den meydana gelmiştirler. İlk kuşak Titanlar şöyledir;

İkinci kuşak Titanlar ise şöyledir:

Titanların altın çağı, yeni kuşak tanrılar Olimpos Tanrıları tarafından Titanomahi (Titanlar Savaşı) neticesinde son bulmuştur.

Üçüncü Kuşak Yunan Mitolojik Tanrıları – 12 Olimposlu Tanrı

Zeus, Hera, Poseydon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Aris, Afrodit, Hephaistos (İfestos), Hermes ve Dionisus 12 olimpos tanrılarıdır. Zaman zaman Hestia da bu tanrılar arasında gösterilmektedir. Hades olimpos'ta bulunmadığından bu tanrılar arasında gösterilmez. Öte yandan Persefon'da 12 tanrı arasında gösterilmemektedir. Herkül ve Asklepius'un adları ise zaman zaman 12 tanrı ile anılmıştır. 12 Yunan Tanrısı efsanevi olimpos dağında yaşamaktadırlar. Egemenliklerini Titanlar savaşında Titanları yenip Tartaros'a hapsederek kazanmıştırlar.

Yunan Mitolojisi Tanrıları - Olimposlu Tanrılar

Zeus


Olimpos'un kralının tapınağı Atina'da bulunmaktadır. Atina hakkında daha fazla bilgi için: Atina

Olimposlu Zeus tapınağı Atina'da görülmesi gereken yerlerden biridir.

>

Olimpos'lu tanrıların kralı, gökyüzü ve şimşek tanrısı. Zeus titanlar Kronos ve Rhea'dan doğan en genç tanrıdır. Kartal ve Şimşek sembolleri Yunan Tanrısı Zeus'u sembolize etmekte kullanılmıştır. Tanrıça Hera'nın eşi ve kardeşidir. Poseydon ve Hades'in de kardeşidir. Zeus'un doğum yeri Girit'tir.

Olimposlu Zeus Olimpos Kralı Zeus
heraOlimpos Kraliçesi Hera

Hera


Zeus'un eşi ve Olimpos'un kraliçesi. Evlilik tanrıçası. Sembolleri nar, tavus kuşu, taç ve inektir.

Hera Tapınağının bulunduğu yer: Bakınız Olimpia

Poseydon


Deniz ve deprem tanrısı. Sembolleri at, boğa ve yunustur. Kronos ve Rhea'nın oğlu Zeus ve Hades'in kardeşidir.

poseydonOlimpos Tanrısı Poseydon
demeterOlimpos Tanrıçası Demeter

Demeter


Doğurganlık, tarım, doğa ve mevsimlerin tanrıçası. Kronos ve Rhea'nın çocuğudur. Sembolleri gelincik, meşale ve buğdaydır.

Atena


Bilgelik, savunma, ve savaş stratejisi tanrıçası. Zeus ve Metis'in kızı. Sembolleri baykuş ve zeytin ağacıdır.

atenaBilgelik Tanrıçası Atena
apolloOlimpos Tanrısı Apollo

Apollo


Işık, bilgi ve şifa tanrısı. Aynı zamanda salgın ve karanlığında tanrısı. Zeus ve Leto'nun oğlu. Sembolleri güneş, lir, ok ve yay.Artemis'in ikiz kardeşi

Artemis


Avcılık, bakirelik, doğum, okculuk ve ay tanrıçası. Ay ve Geyik yaygın sembollerindendir. Artemıs Zeus ve Leto'nun kızı, Apollo'nun kardeşidir.

artemisTanrıça Artemis
aresSavaş Tanrısı Ares

Ares


Savaş ve Şiddet tanrısı. Sembolleri kalkan, mızrak ve köpektir. Zeus ve Hera'nın oğludur.

Afrodit


Aşk, güzellik ve şehvet tanrıçası. Sembolleri kuş, elma, arı, kuğu ve güldür. Zeus ve Dione'nin kızıdır.

afroditTanrıça Afrodit
ifestusİfestus (Vulcan)

İfestus (Vulcan)


Olimposlu tanrıların Demircilik ustası. Demir ve ateş tanrısı. Hera ve Zeus'un oğlu, Afrodit'in kocası.

Hermes


Tanrıların habercisi. Ticaret, hırsızlık ve oyun tanrısı. Olimpostaki en genç ikinci tanrı.

hermesHermes
hestiaHestia

Hestia


Düzen ve aile tanrıçası. İlk kuşak olimposlu tanrılardandır. Olimpostaki yerini Dionisus'a bırakmıştır. Kronos ve Rhea'nın ilk çocuğu ve Olimpos'un en yaşlı tanrısıdır.

Dionisus


Şarap, tören ve eğlence tanrısı. Zeus ve ölümlü prenses Semele'nin oğlu. En genç olimposlu tanrı. Ayrıca olimpostaki tanrılar içerisinde tek yarı tanrı.

dionisosDionisus

Sıkca Sorulan Sorular


Reklamlar