Yunanistan Hakkında Herşey

Yunan Mitolojisi


Antik Yunan Tanrıları, kahramanları, mitleri ve antik ritüel ve kültüyle Yunan Mitolojisi. Orfeus'un hikayesi, Truvalı Helen ve Oedipus (Ödipus ya da İdipus olarakta bilinmekte) mitleri Yunan mitlerine sadece bir kaç örnektir.

orfeusOrfeus - Giuseppe Cades (1750–1799)

Yunan mitolojisi Antik Yunanistan'ın inanç sisteminin bir parçasıydı. Günümüz tarihçileri mitolojiden yola çıkarak Antik Yunanistan ve Yunan Medeniyeti hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Mit (Efsane)

İngilizce myth ve Türkçe mit terimleri Yunanca μύθος (miithos diye okunan) daha çok hikaye anlamına gelen antik Yunanca sözcükten türemişlerdir. Öte yandan Mitolojist (μυθολόγος: mitholoogos) sözcüğü ise hikaye anlatıcısı anlamına gelmektedir. İlk kez Herodot mit sözcüğünü olağan üstü hikaye anlamında kullanmıştır . Plato (Eflatun) ise daha keskin bir tanımlama ile logi ve miti diye iki farklı konsepten bahsetmiştir. Logi dialektik yardımıyla ifade edilebilen durumları, miti ise gerçek olmayan durumları tanımlamakta kullanılmıştır.

Yunan Tarihci HerodotYunan Tarihci Herodot
Yunan Filozof Plato (Eflatun)Yunan Felsefeci Plato (Eflatun)

Mit genel bir şiir türü değildir. Mitlerin bilinen yazarları yoktur. Kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır. Bu yönüyle sözlü şiire benzemektedir. Mitleri kayıt edenler, yazanlar mitlerin bu özelliğine uygun hareket etmişlerdir. Örneğin Plato Atlantis mitinden bahsederken hikayeyi Kritias'dan duyduğunu, onun da amcasından, amcasının da Solon'dan, Solon'un da Mısırda duyduğundan sözetmektedir. Öyleki mitin kaynağını tespit etmek mümkün olmasın.

odise ve sirenlerOdise
Herbert James Draper (1862-1920)
truva savasiTruva Savaşı
Anton Mozart (1573 - 1625)
amazonlarAmazonlar
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829)

Yunan Mitoloji'sinin Kaynakları

Yunan mitolojisi hakkında bilgi antik Yunan eserlerinden, tarihi objelerden, yazıtlardan ve kalıntılardan elde edilmiştir. Arkeolojik buluntuların, doğa olaylarının ve yunan edebi eserlerinin karşılıklı modern bilimler tarafından incelenmesi neticesinde, Yunan Mitolojisi, Antik Yunanistan da ya da Antik Yunanistan'ın etki alanında gerçekleşmiş tarihinin ve doğa olaylarının şiirsel bir yansıması olarak nitelendirilmektedir.

zeus ya da poseydon heykeli Atina arkeoloji muzesiZeus Ya da Poseydon heykeli.
Atina Arkeoloji Müzesi
yilan tanricasi Kandiye arkeoloji muzesiYılan Tanrıçası
Kandiye Arkeoloji Müzesi

Yunan Mitolojisinin Edebi Kaynakları

Bilinen en eski edebi kaynaklar Homeros'un İlyada ve Odise epik şiirleridir. Hesiod, Homeros'un çağdaşı, Theogony (Tanrıların Kaynağı) eserinde en eski Yunan mitleri, dünyanın oluşumu, Titanlar ve Devlerle ilgili bilgiler sunmuştur. Didaktik şiir Ἔργα καὶ Ἡμέραι (işler ve günler) ünlü mitler Pandora, Prometheus, ve 5 çağları içermektedir. Antik Yunan lirik şiiri de mitlerden beslenmiştir. Ünlü lirik şairler Theokritus, Bion, Pindar, Bachilides ve Simonides eserlerinde mitlerden yararlanmışlarır. Lirik şiirde olduğu gibi Antik Yunan Draması da Yunan Mitlerininden yararlanmıştır. Trajedi oyun yazarları Aeshilus, Sofokles ve Evripides'in tiyatro oyunlarının kaynağını antik yunan mitolojisi özellikle Truva savaşları oluşturmuştur. Herodot ve Sikulus gibi tarihciler Yunan coğrafyasını dolaşıp yerel mitleri ve efsaneleri derlemiştirler.


Kaynakça
  • Anthony Alms (2007). Theology, Trauerspiel, and the Conceptual Foundations of Early German Opera. New York
  • Fritz Graf (1996). Greek Mythology JHU Press
  • Guirand, Felix (1987). Greek Mythology.

Reklamlar