Yunanistan Hakkında Herşey

YUNAN ALFABESİ (ABC'si)


Yunan Alfabesi - Genel Bilgi

AGMA Ostrakon Cimon - Antik Yunanca Tablet

Marsyas (Kendi Çalışması) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Yunan alfabesi Yunanca dilinin yazımında yaklaşık M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kökleri Fenike alfabesine dayanmaktadır. Yunan alfabesi de Avrupa alfabesinin ve bir çok ortadoğu alfabesinin Kirilik ve Latin dahil kökeni olmuştur. Ayrıca bir çok teknik terimin sembolü özellikle Matematik, Fizik ve diğer bilim dallarında Yunan alfabesindeki harflerdir. Yunan alfabesi 24 harften oluşmakta ve alfa (α)'dan o mega (ω)'ya doğru sıralanmaktadır. Orjinal Yunan alfabesi yanlızca büyük harflerden oluşmaktayken, modern Yunan alfabesi hem büyük hem de küçük harflere sahiptir. Modern Yunanca'da ayrıca seslerin üzerine eklenen Tonos işareti bulunmaktadır. Bu işaret ' ile gösterilmekte ve üzerine konduğu sesin daha uzun okunması gerektiğini belirtmektedir.

Yunan Alfabesi - Harfler

Küçük Harfler: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ u φ χ ψ ω

Büyük Harfler: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ I Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Y Φ Χ Ψ Ω

Yunan Alfabesindeki Harflerin Yazılışı Okunuşu ve Ses Dosyaları


Yunan Harfleri ve okunuşları

 • Türkçe Karşılığı Yunanca Harf Türkçe Okunuşu
 • A A Alfa
 • V B Vita
 • G, Ğ, Gh Γ Ghamma
 • Yok Δ Delta
 • E E Epsilon
 • İ H İta
 • Yok Θ Thita
 • İ I Yota
 • K K Kapa
 • L Λ Lamda
 • M M Mi
 • N N Ni
 • Ks Ξ Kısi
 • O O O mikron
 • P Π Pi
 • R Ρ Ro
 • S Σ Sigma
 • T T Taf
 • İ Y İpsilon
 • F Φ Fi
 • H Χ Hi
 • Ps Ψ Psi
 • O Ω O mega

Yunan Alfabesi - Notlar


Yunanca B (Vita) harfi V olarak okunur. Ayrıca harfin adı da Beta değil Vitadır (Yunan alfabesinde B sesi yoktur)

Δ Delta harfi Türkçe’de okunuşu olmayan bir harftir – Okunuşu İngilizce That sözcüğündeki Th’in okunuşuna yakındır.

Yunanca Thita harfi Türkçe’de okunuşu olmayan bir harftir – İngilizce Both sözcüğünün sonundaki th’in okunuşuna yakındır.

T harfi Yunanca Taf diye okunur Tau diye yazılır

X harfi Yunanca Hi’diye okunur. Ki’diye okunması kesinlikle yanlıştır. İstatistikte kullanılan X2 kare terimi de hi kare diye okunur Ki ya da Kay kare diye okumak yanlıştır.

O mega ve O mikron harflerinin ikisi de kelime içinde O diye okunurlar O mega harfinin O mikron harfine kıyasla daha uzun söylenmesi gerekmekle birlikte Modern Yunanca’da bu fark neredeyse ortadan kalkmıştır. Sigma harfi kelimenin sonuna yazılırsa Yunanca ς şeklinde yazılır.

Reklamlar