Yunanistan Hakkında Herşey

SELANİK

Selanik Panoromik Resim
Selanik, SkarmoutsosV tarafından CC

Selanik Hakkında Genel Bilgi


 

Selanik Yunanistan’ın ikinci en büyük kentidir. Makedonya bölgesinin Yunanistan içinde kalan kesiminin başkentidir. Selanik şehri Osmanlı ve Bizans imparatorluklarının ikinci önemli şehiri olarak altın dönemlerini yaşamıştır. Selanik şehir merkezinde yaklaşık 300 bin kişi yaşamaktadır. Bu nüfus Selaniğe bağlı köyler ve yerleşim birimlerininde eklenmesiyle 1 milyona ulaşmaktadır. Metropolitan Selaniğin nüfüsu 1 milyon 100 bin’dir. Selanik Balkanların İstanbul’dan sonra başkent olmayan şehirler arasında en büyük ikinci şehridir. Selanik aynı zamanda Yunanistan’ın ikinci büyük ekonomik, endüstriyel ve ticari merkezidir. Festivaller, hareketli yaşam tarzı ve sanat etkinlikleri sayesinde Selanik Yunanistan’ın kültürel başkenti olarak tanımlanmaktadır. Selanik uluslararası ticaret fuarı ve Selanik Uluslararası film festivali bu etkinliklerden sadece ikisidir.

Selanik şehrinin bilinen tarihi 2 bin yıldan uzun bir süreyi kapsamaktadır. Romalılar döneminde önemli bir metropolis, Bizans döneminde imparatorluğun en önemli ve en zengin ikinci şehri olmuştur. Ayrıca Osmanlı döneminde de büyük önem teşkil etmiştir. Selanik şehrinde bir çok Romalı, Osmanlı ve Yahudi yapılarına rastlamak mümkündür. Şehrin en önemli üniversitesi Aristotales üniversitesidir. Üniversite aynı zamanda Balkanların en büyük üniversitesidir.

Bir çok tarihi kültürün kaynaştığı Selanik şehri aynı zamanda oldukça popüler bir şehirdir. Her yıl milyonlarca turist şehri ziyaret etmektedir.

Selanik Adının Kökeni

Selanik şehrinin adı Yunanca Thessalos ve Niki kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. Ve Thessalian Zaferi anlamına gelmektedir. Adını Makedon prenses aynı zamanda Büyük İskender’in kız kardeşi Thessalonike ‘den almaktadır. Kral Filip kızının thesally’de alınan büyük zafer günü doğması üzerine kızının Thesallonike olarak yani Thesallonian Zaferi olarak adlandırılmasını buyurmuştur. Modern Yunanca’da şehir Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) olarak adlandırılmakta, Türkçe gibi diğer dillerde de bu isimin farklı varyasyonları kullanılmaktadır. Selanik gündelik yaşamda Saloniki olarakda adlandırılmaktadır.

Selanik Şehrinin Tarihi


 

Selanik zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Antik çağdan, Roma imparatorluğuna, Bizans’tan Osmanlı İmparatorluğuna ve nihayetinde modern Yunanistana kadar aralıksız varlığını sürdürmüş ve bu süreçte hep zengin bir ticaret şehri olmayı başarmıştır.

Antik Çağdan Roma Dönemine Selanik

M. Ö. 315 yılında Makedon kralı Kassander tarafından antik şehir Terma yakınlarında kurulmuştur. Kassander şehre eşinin, Büyük İskender’in kızkardeşi, adını vermiştir. Makedon krallığı içerisinde şehir otonomluğunu korumuş ve kendi parlamentosuna sahip olmuştur. Zamanla Makedonya’nın en önemli kenti olmuştur. M.S. 168 yılında Makaden krallığının yıkılması ile kent Roma Cumhuriyetinde bağımsız şehir olarak varlığını sürdürmüştür. Yine bu dönemde inşa edilen Roma ticaret yolları sayesinde kent önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Sonraları şehir Roma imparatorluğu içerisindeki Yunanistan eyaletinin başkenti olmuştur. 476’da Roma İmparatorluğunun çöküşüyle Selanik Doğu Roma İmparatorluğunun ikinci büyük ve önemli şehri olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde ayrıca hristiyanlığın yayılmasında önemli bir merkez olmuştur.

Bizans Döneminde Selanik

Bizans İmparatorluğunun ilk günlerinden itibaren Selanik, imparatorluğun büyüklük ve zenginlik bakımından İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olmuştur. 14. yy’da şehrin nufusu 100 binleri geçmiştir. Bu dönemde Selanik aralıklarla Avar ve Slav saldırılarına ve işgallerine mağruz kalmıştır. Zamanla Slavlar Selanik çevresindeki halkla karışıp Selaniğin kültürel zengiliğine karışmışlardır. 904 yılında şehir Araplar tarafından işgal edilip kısa süreliğine Arap egemenliğine girmiştir. 12. Yüzyılda Selanik gittikçe zenginleşmiş ve önemini artırmıştır. 1204 yılında 4. Haçlı seferleri neticesinde şehir İstanbulla beraber haçlılar tarafından işgal edilmiştir. 1224 yılında Epirus Despotu tarafından Selanik haçlıların elinden alınmıştır. Sonraki süreçte Selanik Bulgarlar tarafından işgal edilmiş kısa bir süre sonra tekrar Bizans egemenliğine girmiştir. 1342 yılında Selanik şehirde yaşıyan tüccarlar ve alt sınıf isyanı sonucu görece bir otonomluk kazanmıştır. Kendi parlamentosu ve hükümetine sahip olmuştur bu dönemde. 1350’de tekrar Bizans egemenliği altına girmiştir. 1423 yılında Selanik Venedik Cumhuriyetine Osmanlılara karşı yardım karşılığında verilmiştir. 1430 yılında Sultan II. Murad Selanik’i Venediklilerden almıştır.

Osmanlı Döneminde Selanik

Selanik şehrinin Bizans’tan Osmanlılara geçişi Şehrin zenginliği ve önemini değiştirmemiş, İmparatorluğun İzmirle birlikte en önemli ticaret merkezi olmuştur. Osmanlılar döneminde Selanik’in Yahudi ve Müslüman nüfüsu artmış, Şehir kozmopolitan bir yapıya erişmiştir. Özellikle 15. ve 16. yy sonlarında Yahudilerin İspanya’dan kovulmaları üzerine Selaniğe Yahudi göçü başlamıştır. Selanik aynı zamanda yeni çerilerin eğitildiği şehir olmuştur. 1826 yılında Osmanlı İmparatorunun emriyle Yeniçeri ocağı topa tutulup yok edilmiş yaklaşık 10 bin yeniçeri Selanikte öldürülmüştür (bakınız Vaka-i Hayriye, Vaka-i Şerriyye) Osmanlının son dönemlerinde Şehir büyük bir kalkınma hareketi görmüştür. Şehre batı etkisinde yeni Osmanlı binaları yapılmış, 1888 yılında Selanikde ilk kez tramvay seferleri başlatılmıştır. Sonrasında kentin genişlemesine izin vermek maksadıyla surlar yıkılmıştır. 1893 yılında Selanik ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki tren bağlantıları tamamlanmıştır.


Selanik'te Görülmesi Gerekenler


Oldukca zengin ve tarihi bir kültüre sahip Selanik şehrinde sizin için derlediğimiz en önemli cazibe merkezleri:

Arkeoloji Alanları

Antik Forum

M.S. 2. ve 3. yüzyıllara ait meydan, Maksimianus sarayı, hipodrom, tapınak ve diğer yapıları içeren antik forum Selanik'te kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir.

Galerius Zafer Kemeri (Kamara)

M.S. 305 yılında Roma imparatorunun gücüne vurgu yapmak amacıyla inşa edilen kemer şehirdeki cazibe noktalarından biridir.

Rotunda

4. yüzyıla ait yapı sonraları kiliseye çevrilmiştir.

Selanik'teki Bizans Anıtları

Acheiropoietos Klisesi (5.yy.), Aya Sofia Klisesi (7.yy), Halkeon (1028), ve daha bir çok klise ve bizans yapısı ile Selanik Bizans açık hava müzesi görünümündedir.

Osmanlı Dönemi Anıtları

Beyaz Kule

Beyaz Kule Selanik şehrinin sembolüdür. Sultan II. Murat'ın Selanik'i ele geçirmesinden kısa bir süre sonra inşa edilmiştir. Kulenin kapısındaki yazıtların yazılma tarihi 1535 olarak saptanmıştır. Bazı tarihçiler kulenin Mimar Sinan tarafından tasarlandığını idda etmekle birlikte bu konuda kesin bir veri bulunmamaktadır. Kule Selanik surlarının parçası olarak, sonrasında askeri garnizon olarak ve en sonunda da hapishane olarak kullanılmıştır Osmanlı egemenliği boyunca. II. Mahmud döneminde Selanik kulesi Yeniçeri askerlerini haps etmek maksadıyla kullanılmıştır. Bu dönemde halk arasında kulenin adı Kanlı Kule olmuştur.

Camiler

Hamza Bey Camisi, Aladya İmaret Camisi, ve Yeni Cami

Hamamlar

Pazar hamamı (15.yy), Paşa hamamı (15.yy), Bey hamamı(16. yy), Yeni hamam ve Yahudi hamamı

Bezesteni Pazarı

Halen kulanımda olan tarihi Osmanlı pazarı Selanik'te görülmesi gerekenler arasında yer almaktadır.

Festivaller

Her yıl Selanik'te bir çok ulusal ve uluslararası festival gerçekleşmektedir. Bunlardan en önemlileri her Eylül ayında gerçekleşen Uluslarası Selanik Fuarı, her yıl Kasım ayında gerçekleşen Selanik Film Festivali, ve her Mayıs ayında gerçekleşen Uluslararsı Selanik Kitap Fuarıdır.

 


Selanik Müzeleri


 

Atatürk Evi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu ev günümüzde müze olarak işlev görmektedir. Eski adı Islahhane caddesi günümüzdeki adı Apostolou Pavlou caddesi olan caddede Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşkede bulunmaktadır. Müze giriş saatleri ve açık olduğu günler hakkında daha fazla bilgi almak için T.C. Selanik Başkonsolosluğu'nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Selanik Arkeoloji Müzesi

Andronikou sokağı, tel: 0030 2310 831 037

Bizans Medeniyeti Müzesi

L. Stratou sokağı, tel: 0030 2310 868 570

Antik Yunan ve Bizans Alet Müzesi

Ladadika Sokağı, tel: 0030 2310 555 263

Modern Sanatlar Müzesi

Kolokotroni sokağı, tel: 0030 2310 600 123

Selanik'te bulunan diğer müzeler

Selanik'te bulunan diğer önemli müzeler Belediye Sanat Müzesi, Yahudi Müzesi, Sinema Müzesi, Makedonya-Trakya folklör ve Etnoloji Müzesi, Makedonya Modern Sanatlar Müzesi ve Şavaş Müzesidir.


Selanik İklimi


 

 

Selanik Ortalama Sıcaklik ve Yağış Değerleri

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

Ortalama Yüksek Sıcaklık °C

9.3

10.9

14.2

19.0

24.5

29.2

31.5

31.1

27.2

21.2

15.4

11.0

20.38

Günlük Ortalama °C

5.3

6.6

9.4

13.3

18.3

22.8

25.1

24.7

21.1

16.0

11.1

7.0

15.06

Ortalama Düşük Sıcalık °C

1.3

2.2

4.5

7.5

12.1

16.3

18.6

18.3

14.9

10.8

6.8

3.0

9.69

Yağış Miktarı mm

36.8

38.0

40.6

37.5

44.4

29.6

23.9

20.4

27.4

40.8

54.4

54.9

448.7


Atina Selanik Tren

Yaklaşık her 3 saatte bir Atina Selanik arasında Atina'dan tren kalmaktadır. Tren fiyatları yaklaşık 25 ile 55 avro arası değişmektedir. Şehirler arası tren Atina Larisis istasyonundan kalmaktadır ve Selanik ana tren terminaline varmaktadır. Atina Selanik trenleri hakkında daha fazla bilgi için TrainOSE websitesini kontrol ediniz.

Reklamlar